Rok 2013 rokiem Powstania Styczniowego

  • Drukuj

W związku z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego otrzymaliśmy z Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu od Pani Beaty Kuc-Mazurek z Wydziału Informacji i Instruktażu Metodycznego zestawienie bibliograficzne na ten temat. Zawiera ono również pozycje ze zbiorów regionalnych oraz historię wydarzeń w postaci Kalendarium. Mamy nadzieję, że udostępnione materiały będą przydatne w realizacji powyższego tematu na zajęciach dydaktyczno-wychowawczej.