Bezpieczeństwo w Internecie

  • Drukuj

Internet nie jest tylko miejscem rozrywki. Za jego pośrednictwem pracujemy, uczymy się, bawimy, nawiązujemy znajomości, Bardzo ważne jest, byśmy podczas tych działań byli bezpieczni, by niepowołane osoby nie miały dostępu do naszych danych wrażliwych a nawet, by nie zagrażały fizycznemu i finansowemu  bezpieczeństwu naszemu i naszych rodzin. Zbyt często niefrasobliwie sami sami dajemy innym dostęp do ważnych dla nas osobistych informacji.

Według autorów publikacji umieszczonych na portalu edukacjamedialna.edu.pl  aby bezpieczniej korzystać z internetu, powinniśmy wykorzystywaćj nastepujące metody:

  1. Bądź anonimowy. Jeśli nie musisz podawać swoich danych prywatnych — nie rób tego. Im mniej informacji o tobie jest w sieci, tym jesteś bezpieczniejszy.
  2. Ustaw „silne” hasła. Ważne, aby twoje hasła były jak najdłuższe. Miej wiele haseł i czasem je zmieniaj.
  3. Sprawdzaj, czy łączysz się bezpiecznie (przez połączenie https://). Bezpieczne połączenia oznacza się za pomocą zielonego zaznaczenia lub kłódeczki koło paska adresu. Czasem występuje problem z bezpieczeństwem połączenia i pojawiają się ostrzeżenia o błędach certyfikatu. Nie ignoruj ich, zwłaszcza jeśli witryna nie jest godna zaufania lub wcześniej nie pojawiał się na niej błąd.
  4. Zainstaluj program: Adblock, NoScript, Flashblock, Cookie Monster. Te programy blokują niepożądane elementy stron. Np. Adblock nie tylko usunie reklamy, lecz także ograniczy przepływ informacji o historii przeglądania.
  5. Stosuj tryb prywatny w przeglądarkach. Jest przydatny, jeśli korzystasz z komputera dostępnego dla innych osób. Po zakończeniu sesji kasowana jest cała jej historia oraz ciasteczka.
  6. Wyloguj się po pracy. Nie można o tym zapomnieć!

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i uczniów naszej szkoły do wykorzystania podczas lekcji materiałów opublikowanych na portalu edukacjamedialna.edu.pl

Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach.

Materiały te powstały na bazie Katalogu kompetencji opracowanego w ramach projektu Cyfrowa Przyszłość. Obecnie serwis zawiera ponad 235 lekcji dla wszystkich etapów edukacyjnych: wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie Edukacja Medialna są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Można je bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także dostosowywać do własnych potrzeb i udostępniać innym.

Serwis prowadzony jest przez Fundację Nowoczesna Polska pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpiecznej pracy
w Internecie:

 saferinternet.pl - "Dzień Bezpiecznego Internetu"

 sieciaki.pl

 Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

 prawokonsumenckie.pl - "10 sposobów na bezpieczeństwo w sieci"

 

Poradnik dla rodziców

Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet

 Poradnik UKE - bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni

 

Poradnik dla nauczycieli