Inne zadania

  • Drukuj

1. Przeprowadzenie i opracowanie wyników testu diagnostycznego dla klas I

2. Analiza wyników matury 2014/15

3. Przeprowadzenie próbnej matury z j. polskiego, opracowanie wyników poszczególnych klas i zestawienia zbiorczego

4. Praca w zespole jury Ogólnopolskiego Konkursu „Płynąć pod prąd”

5. Współorganizacja zbiórki żywności

6. Współredagowanie gazetki szkolnej „Jagienius”

7. Praca w zespołach szkolnych :Projekty, Lekcje otwarte

8. Uczestniczenie w kursach i warsztatach

9. Uczestniczenie w szkoleniach dla egzaminatorów OKE w Łodzi

10. Udział w sesji egzaminacyjnej – matura 2016, egzamin gimnazjalny 2016