Do Rodziców

  • Drukuj

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami szkoła od poniedziałku (17 października) zmienia tryb nauki ze stacjonarnego na hybrydowy. Aby zminimalizować kontakty uczniów i zwiększyć dystans społeczny między młodzieżą, cześć uczniów z poszczególnych klas, będzie kształciła się w trybie stacjonarnym, część w trybie zdalnym. Tryb nauki będzie zmieniany po jednym tygodniu.

Uczniowie przebywający na kwarantannie lub w izolacji korzystają tylko z nauczania zdalnego.

Każda klasa podzielona jest na mniejsze grupy, zgodnie z przydziałem do grup językowych i kolejnością ucznia w dzienniku.

W pierwszych tygodniach w trakcie nauczania zdalnego, nauczyciele będą wysyłali uczniom materiały do samokształcenia. Docelowo będziemy chcieli wdrożyć naukę z wykorzystaniem aplikacji Teams, aby uczniowie w klasie i pozostający w domu mogli uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą, aby mobilizować dzieci do systematycznej pracy, szczególnie w pierwszych tygodniach nauki hybrydowej.

Informacja o podziale na grupy została wyslana przez dziennik elektroniczny do uczniów i wychowawców klas.

Zależy nam na jak najwyższym poziomie edukacji, dlatego w przypadku nałożenia kwarantanny lub izolacji na ucznia, prosimy o kontakt ze szkołą. Pozyskana informacja pozwoli nam lepiej zaplanować działania podejmowane w szkole.

Z poważaniem

Jowita Krolikowska

dyrektor