I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz, tel. 43827-14-25

GodłoPowiat
Dzisiaj jest: 29 Września 2023    |    Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Rafał

VI Zjazd Absolwentów - relacja

W zeszłą sobotę (tj. 13. czerwca), w murach Naszej Szkoły już po raz szósty gościli Absolwenci.

Od rana odnotowywali Oni swą obecność podczas zjazdu w specjalnie przygotowanych księgach, czemu towarzyszyła muzyka z lat ich młodości. Następnie o godzinie 11. udali się wraz z pocztami sztandarowymi na uroczystą mszę do sieradzkiej Matki Kościołów. Po mszy złożone zostały kwiaty przy tablicach pamiątkowych na ścianie budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Gdy nasi zacni goście wrócili do szkoły, czekał na nich program artystyczny w wykonaniu Hanny Okońskiej oraz Jacka Brzostowskiego, którzy kilka lat temu również wpisali się w poczet naszych absolwentów. Nie obyło się także bez przemówień. Wygłosili je: obecny dyrektor Grzegorz Pietrucha, starosta Dariusz Olejnik oraz były dyrektor Jerzy Paszkowski, który pomimo trudności zdrowotnych zdecydował się przemawiać na stojąco.

Następnie absolwenci przystąpili do uroczystych obrad Stowarzyszenia Absolwentów. Około godziny 15. po obradach goście udali się na wspólną biesiadę.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu - kliknij

 


 

VI Zjazd Absolwentów

KOMUNIKAT

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu uprzejmie zawiadamia wszystkich absolwentów Jagiellończyka o przygotowanym na

                                 13 czerwca 2015 roku

                           VI Zjeździe Absolwentów

 Zapraszamy na Zjazd każdego Absolwenta naszej szkoły niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia. Potwierdzeniem jest dokonanie wpłaty w wysokości 60,00 PLN /w tej cenie jest również obiad/ na konto Stowarzyszenia 07 1500 1676 1216 7000 7600 0000 z dopiskiem „ZJAZD ABSOLWENTÓW” w terminie do 15 maja 2015r.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZJAZDU

1.godz. 8 – 13 Rejestracja uczestników Zjazdu w budynku szkoły.

2.godz. 11 Uroczysta Msza Św. w Kolegiacie Sieradzkiej z udziałem pocztów sztandarowych szkoły, zaproszonych gości i absolwentów.

3.godz. 12.15 Przemarsz absolwentów z pocztami sztandarowymi do budynku szkoły.

4.godz 12.45 Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną na ścianie Szkoły Podstawowej nr 1 przez delegację absolwentów.

5.godz 13 Otwarcie obrad VI Zjazdu Absolwentów Szkoły

6.godz 15 Wspólny obiad w restauracji Sieradzanka w Galerii Rondo w Sieradzu

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Sieradzu Tel.(43) 827-14-25, na stronie internetowej szkoły lub pod adresami:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o zjeździe przekaż dalej. Jeżeli masz pamiątki ze szkoły średniej i chcesz je przekazać do IZBY PAMIĘCI – zabierz je i podaruj.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

 VI ZJAZDU ABSOLWENTÓW SZKOŁY

 W DNIU 13.06.2015 roku

 1.Otwarcie Zjazdu - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

    a) przywitanie gości - Dyrektor Szkoły

    b) krótki występ artystyczny

    c) wystąpienie zaproszonych gości

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu

 4. Wybór Komisji Zjazdu: Skrutacyjnej (3 osoby), Uchwałodawczej (3 osoby)

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu - Prezes Zarządu

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji

 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

 8. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 9. Głosowanie

 10.Ogłoszenie wyników wyborów

 11. Dyskusja

 12. Podjęcie uchwały programowej oraz uchwał w sprawach wniesionych

 13. Zamknięcie obrad VI Zjazdu Absolwentów Szkoły

                                                        Prezes Zarządu     Jacek Pilarczyk   

 


   

Zjazd absolwentów - 2014

 W sobotę 13.09.2014 roku, odbył się Zjazd absolwentów rocznika matury 1964.
 

„Wdzięczność jest pamięcią serca…”

ZŁOTA MATURA 1964-2014.

To był wyjątkowy Zjazd. Wyjątkowy z racji Jubileuszu, oryginalnego zaproszenia, niezwykłych gości, specjalnych prezentów. Wyjątkowy ze względu na okoliczności spotkania, bo i my bardziej doświadczeni, bardziej wrażliwi, szczególnie wdzięczni, wzruszeni i Nasz Sieradz, z ok. 880-letnią historią, odmieniony rewitalizacją,”Gościnny dla rozwoju”, z Open Hair i Wrotami Czasu w tle…

Nasze pierwsze kroki: Sieradzka Kolegiata- miejsce szczególne dla historii Sieradza i dla nas. To tu przychodziliśmy
na poranną mszę w niedzielę, a do Domu Katolickiego, tuż obok, na lekcje religii. Przy ołtarzu: Ksiądz Jerzy Bagrowicz, który w latach młodości był naszym Duchowym Przewodnikiem. Teraz – Ksiądz Profesor zw. dr hab. o bogatym dorobku naukowym i pedagogicznym w okresie 52 lat kapłaństwa, autor cennych publikacji dotyczących edukacji religijnej. Powróciły wspomnienia, refleksje… Byliśmy wzruszeni nadzwyczajną homilią, w której Ks. Profesor uhonorował Sieradz, Parafię, Naszą Szkołę, Nauczycieli i nas. Dziękowaliśmy Ks.Profesorowi za przyjazd do Sieradza wspólnie z Ks.Profesorem Lechem Królem i obdarowanie każdego Maturzysty swoją książką. To dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Dziękujemy też Ks.Prałatowi Marianowi Bronikowskiemu za refleksje i życzenia z okazji naszej uroczystości.

Podczas Eucharystii uświadomiliśmy sobie z całą mocą jak liczne jest Grono Naszych Wielkich Nieobecnych: Wychowawców i Profesorów oraz Nieżyjących Koleżanek i Kolegów. Łączyliśmy się z Nimi w modlitwie i we wspomnieniach w szkole.
Z wyjątkową wdzięcznością wspominaliśmy naszych Kochanych, Niezwykłych Wychowawców: Panią Halinę Wilczyńską, Marię Kodjaszewską, Pana Zdzisława Albińskiego, Kazimierza Januszkiewicza, Stefana Michalskiego. Złożyliśmy hołd Wszystkim Zmarłym Profesorom i Wychowawcom dziękując za dzielenie się z nami nie tylko wiedzą, umiejętnościami,
ale sercem i tym wszystkim, co składa się na osobowość człowieka…

Na tradycyjnym spotkaniu w Szkole z wielką radością powitaliśmy i uhonorowaliśmy owacją na stojąco Naszego Szkolnego Ojca w latach 1960-1964 - Pana Dyrektora Jerzego Paszkowskiego. Pan Dyrektor, jako zasłużony sieradzanin, jest dla nas wielkim autorytetem, doskonałym matematykiem, wzorem dyrektora , który - dając osobisty przykład rzetelności, odpowiedzialności - trafnie podkreślał, że efekty wychowawcze każdego nauczyciela zależą od jego własnej postawy. Kłaniamy się nisko Panu Dyrektorowi dziękując stokrotnie za przybycie na nasz Jubileusz i wręczanie pamiątkowych dyplomów.

Słowa serdecznych podziękowań skierowaliśmy także do Pana Grzegorza Pietruchy, obecnego dyrektora Liceum. Gratulowaliśmy dużego zaangażowania w kontynuowanie tradycji szkoły, w jej rozwój, współpracę z młodzieżą
oraz sukcesy Nauczycieli i Uczniów na miarę współczesnych wyzwań. A ponadto wzorowe redagowanie strony internetowej szkoły.

Ze szczególną wdzięcznością i szacunkiem zwróciliśmy się do Pani Profesor Ireny Jarzębowskiej, która jako jedyna reprezentowała Grono Pedagogiczne. Pani Profesor przez całe życie jest związana z Naszą Szkołą, jako absolwentka
i Nauczycielka. Zawsze życzliwa, opiekuńcza, cierpliwa, otwierała przed nami drzwi do świata biologii, z wielką troską przygotowywała uczniów do egzaminów i olimpiad, aby osiągali sukcesy i przysparzali laurów Szkole.

Żałowaliśmy, że nie było z nami Pani Profesor Jolanty Ruszkowskiej, Wychowawczyni klasy d.

Pana Profesora Kazimierza Wilczyńskiego, który nie mógł przybyć, a cieszy się naszym wielkim uznaniem i sympatią, odwiedziliśmy w domu. Przekazał wszystkim serdeczne pozdrowienia, za które bardzo dziękujemy!

Podczas spotkania w restauracji „Sieradzanka”, uhonorowani dyplomami, nie kryliśmy radości. Podkreślaliśmy naszą „złotą dojrzałość” , ochotę na dalsze ciekawe lata życia /zgodnie z ”Carpe diem”!/oraz na kolejne spotkanie w Sieradzu. Dziękowaliśmy Wszystkim, „Złotym Maturzystom” za udział w Jubileuszowym Zjeździe: Tym z daleka, nawet z USA ,
z odległych miast Polski i sieradzanom, współtworzącym historię Naszego Wyjątkowego Miasta. Ubolewaliśmy, że nie udało się przybyć Tym, na których tak bardzo liczyliśmy!

Specjalne podziękowania złożyliśmy naszemu wspaniałemu „Mistrzowi Pióra”- Henrykowi oraz Witkowi uwieczniającemu nas cyfrowo, a przede wszystkim Wyjątkowym, Nieocenionym Organizatorom. Chwała Wam Kochani!

Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Absolwentów naszego Liceum za ufundowanie dyplomów!    

Fotografie załączone do galerii otrzymaliśmy od Pana Pułaskiego, który był głównym fotografem na tej uroczystości.
 
Nie można odczytać zdjęć! LiveConnectClient::query SSL read: error:00000000:lib(0):func(0):reason(0), errno 104. Uzyj inny adapter HTTP do wyświetlania danych w Zaawansopwanych opcjach komponentu OneDrive.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich absolwentów, dziękujemy za miłe słowa o stronie internetowej szkoły.

 

Zjazd Absolwentów 2013

Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego LO 27

Obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka

z okazji 50-lecia matury

ZŁOTA MATURA”

Zjazd odbył się 14 września 2013 r. Rozpoczęliśmy go mszą świętą, którą odprawił ks. dr Marian Bronikowski w Kolegiacie Sieradzkiej o godz.14. Po mszy ksiądz wygłosił okolicznościowe przemówienie nawiązujące do 50 -lecia matury, świętowanej przez nas w tym roku. Proboszcz wspomniał imiennie 13 naszych koleżanek i kolegów już nie żyjących i tyluż naszych byłych profesorów.

Na dalszą część uroczystości, wszyscy uczestnicy mszy przeszli przez odnowiony po rewitalizacji rynek i ulicę Rycerską. Przed budynkiem zrobiona została wspólna pamiątkowa fotografia, którą otrzymał każdy uczestnik zjazdu. Następnie zwiedziliśmy Izbę Tradycji. Obejrzeliśmy zdjęcia naszego rocznika oraz wpisywaliśmy się do księgi pamiątkowej, specjalnie wyłożonej na tę okazję. W  Sali konferencyjnej szkoły zostaliśmy powitani przez komitet organizacyjny zjazdu.

W jego imieniu Danuta Supeł-Sej, po krótkim wstępie powitała naszych byłych profesorów Irenę Jarzębowską i byłego dyrektora Jerzego Paszkowskiego, którym wręczyliśmy kwiaty. Pan dyrektor krótko wspomnieniał o szkole i historii związanej z przyznaniem imienia K. Jagiellończyka patrona naszego liceum.

Następnie zabrał głos obecny dyrektor mgr inż. Grzegorz Pietrucha i przedstawił w formie filmu rys historyczny naszego rocznika od momentu wstąpienia w progi szkoły aż do uzyskania matury. Poinformował również o osiągnięciach obecnych uczniów oraz podał ranking szkoły w województwie i w Polsce. Jest się czym chwalić i było nam bardzo miło, że szkoła ma takie duże osiągnięcia w nauczaniu i promocji utalentowanych uczniów. Pan dyrektor wręczył każdemu z uczestników pamiątkowy dyplom „złotej matury”, ufundowany przez Zrzeszenie Absolwentów Szkoły.

Cała grupa przeszła pieszo do restauracji „Sieradzanka” mieszczącej się w Galerii Rondo, by dalej świętować nasze spotkanie. Przybyło z różnych stron kraju 31 osób spośród 87 kończących szkołę. Podczas uroczystej kolacji wspominaliśmy nieobecnych kolegów i nauczycieli. Dzieliliśmy się informacjami o naszych rodzinach i nas samych. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, przy muzyce z okresu naszej młodości i przyczyniło się do umocnienia więzi między nami. Mamy nadzieję że za jakiś czas spotkamy się ponownie.

Komitet Organizacyjny

Danuta Supeł-Sej

Bożena Toboła- Jurek

Andrzej Błaszczyk

Andrzej Jacek Szczeblewski

 

 {galeria}art/szkola/absolwenci/zjazdy/2013{/galeria}

Zjazd Absolwentów 2011

Zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka "Po 60 latach"

W sobotę 28 maja 2011 roku w murach naszej szkoły gościliśmy absolwentów, którzy do egzaminu dojrzałości przystąpili dokładnie 60 lat temu.

W 1951 roku liceum ukończyło 74 absolwentów. Byli to ludzie urodzeni w latach 20 - 30. Były to czasy powojenne, trudne. Wielu, dla których czas szkoły średniej przypadł na okres okupacji, mogło zasiąść w szkolnych ławach dopiero po wyzwoleniu. Grupa była wiekowo zróżnicowana.

Na spotkanie przyjechało 22 osoby. Różne sytuacje życiowe stanęły na przeszkodzie tym, którzy nie przybyli. Również nie wszyscy doczekali rocznicy.

Absolwenci przyjechali czasem z najodleglejszych zakątków Polski i świata - z Australii, z Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi i Sieradza. Wszyscy nie kryli łez wzruszenia. Wspomnienia dotyczyły zmian jakie zaszły w szkole, w mieście i w samych absolwentach.

Na spotkaniu pojawił się jedyny żyjący jeszcze pedagog z tamtych czasów, Jerzy Paszkowski, który na początku lat 50., jako młody matematyk stawiał w LO swoje pierwsze nauczycielskie kroki. Zdjęcie Dyrektora Jerzego Paszkowskiego, oprawione w piękną ramkę, dostał aktualny dyrektor naszej szkoły Pan Grzegorz Pietrucha. Według jego słów „To zdjęcie już w chwili powstania jest na swój sposób symboliczne, oddaje ciągłość tradycji dyrektorskiej, wspólnych, mimo różnicy lat, wartości. Fotografia zajmie honorowe miejsce na jego biurku i będzie mu już zawsze towarzyszyć".

{galeria}art/szkola/absolwenci/zjazdy/2011{/galeria}

Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęła o godz. 12:00 msza święta w kościele klasztoru Sióstr Urszulanek. Po krótkim spotkaniu w ławkach szkolnych wszyscy udali się na sieradzki cmentarz, by oddać hołd swym dawnym, nieżyjącym już kolegom i nauczycielom.

Spotkaniu po latach towarzyszyła również grupa uczniów „Jagiellończyka", która z okazji Zjazdu Absolwentów przygotowała i przedstawiła uczestnikom okolicznościową prezentację.

Strona 1 z 3

        

Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Licznik odwiedzin

Dzisiaj40
Wczoraj151
W ciągu tygodnia488
Razem1328206

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka
Żwirki i Wigury 3, Sieradz
Tel.  (43) 827 14 25;  501 192 842

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 008.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg