Zjazd Absolwentów 2013

  • Drukuj

Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego LO 27

Obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka

z okazji 50-lecia matury

ZŁOTA MATURA”

Zjazd odbył się 14 września 2013 r. Rozpoczęliśmy go mszą świętą, którą odprawił ks. dr Marian Bronikowski w Kolegiacie Sieradzkiej o godz.14. Po mszy ksiądz wygłosił okolicznościowe przemówienie nawiązujące do 50 -lecia matury, świętowanej przez nas w tym roku. Proboszcz wspomniał imiennie 13 naszych koleżanek i kolegów już nie żyjących i tyluż naszych byłych profesorów.

Na dalszą część uroczystości, wszyscy uczestnicy mszy przeszli przez odnowiony po rewitalizacji rynek i ulicę Rycerską. Przed budynkiem zrobiona została wspólna pamiątkowa fotografia, którą otrzymał każdy uczestnik zjazdu. Następnie zwiedziliśmy Izbę Tradycji. Obejrzeliśmy zdjęcia naszego rocznika oraz wpisywaliśmy się do księgi pamiątkowej, specjalnie wyłożonej na tę okazję. W  Sali konferencyjnej szkoły zostaliśmy powitani przez komitet organizacyjny zjazdu.

W jego imieniu Danuta Supeł-Sej, po krótkim wstępie powitała naszych byłych profesorów Irenę Jarzębowską i byłego dyrektora Jerzego Paszkowskiego, którym wręczyliśmy kwiaty. Pan dyrektor krótko wspomnieniał o szkole i historii związanej z przyznaniem imienia K. Jagiellończyka patrona naszego liceum.

Następnie zabrał głos obecny dyrektor mgr inż. Grzegorz Pietrucha i przedstawił w formie filmu rys historyczny naszego rocznika od momentu wstąpienia w progi szkoły aż do uzyskania matury. Poinformował również o osiągnięciach obecnych uczniów oraz podał ranking szkoły w województwie i w Polsce. Jest się czym chwalić i było nam bardzo miło, że szkoła ma takie duże osiągnięcia w nauczaniu i promocji utalentowanych uczniów. Pan dyrektor wręczył każdemu z uczestników pamiątkowy dyplom „złotej matury”, ufundowany przez Zrzeszenie Absolwentów Szkoły.

Cała grupa przeszła pieszo do restauracji „Sieradzanka” mieszczącej się w Galerii Rondo, by dalej świętować nasze spotkanie. Przybyło z różnych stron kraju 31 osób spośród 87 kończących szkołę. Podczas uroczystej kolacji wspominaliśmy nieobecnych kolegów i nauczycieli. Dzieliliśmy się informacjami o naszych rodzinach i nas samych. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, przy muzyce z okresu naszej młodości i przyczyniło się do umocnienia więzi między nami. Mamy nadzieję że za jakiś czas spotkamy się ponownie.

Komitet Organizacyjny

Danuta Supeł-Sej

Bożena Toboła- Jurek

Andrzej Błaszczyk

Andrzej Jacek Szczeblewski

 

 {galeria}art/szkola/absolwenci/zjazdy/2013{/galeria}