Zjazd Absolwentów 2011

  • Drukuj

Zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka "Po 60 latach"

W sobotę 28 maja 2011 roku w murach naszej szkoły gościliśmy absolwentów, którzy do egzaminu dojrzałości przystąpili dokładnie 60 lat temu.

W 1951 roku liceum ukończyło 74 absolwentów. Byli to ludzie urodzeni w latach 20 - 30. Były to czasy powojenne, trudne. Wielu, dla których czas szkoły średniej przypadł na okres okupacji, mogło zasiąść w szkolnych ławach dopiero po wyzwoleniu. Grupa była wiekowo zróżnicowana.

Na spotkanie przyjechało 22 osoby. Różne sytuacje życiowe stanęły na przeszkodzie tym, którzy nie przybyli. Również nie wszyscy doczekali rocznicy.

Absolwenci przyjechali czasem z najodleglejszych zakątków Polski i świata - z Australii, z Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi i Sieradza. Wszyscy nie kryli łez wzruszenia. Wspomnienia dotyczyły zmian jakie zaszły w szkole, w mieście i w samych absolwentach.

Na spotkaniu pojawił się jedyny żyjący jeszcze pedagog z tamtych czasów, Jerzy Paszkowski, który na początku lat 50., jako młody matematyk stawiał w LO swoje pierwsze nauczycielskie kroki. Zdjęcie Dyrektora Jerzego Paszkowskiego, oprawione w piękną ramkę, dostał aktualny dyrektor naszej szkoły Pan Grzegorz Pietrucha. Według jego słów „To zdjęcie już w chwili powstania jest na swój sposób symboliczne, oddaje ciągłość tradycji dyrektorskiej, wspólnych, mimo różnicy lat, wartości. Fotografia zajmie honorowe miejsce na jego biurku i będzie mu już zawsze towarzyszyć".

{galeria}art/szkola/absolwenci/zjazdy/2011{/galeria}

Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęła o godz. 12:00 msza święta w kościele klasztoru Sióstr Urszulanek. Po krótkim spotkaniu w ławkach szkolnych wszyscy udali się na sieradzki cmentarz, by oddać hołd swym dawnym, nieżyjącym już kolegom i nauczycielom.

Spotkaniu po latach towarzyszyła również grupa uczniów „Jagiellończyka", która z okazji Zjazdu Absolwentów przygotowała i przedstawiła uczestnikom okolicznościową prezentację.