Zjazd absolwentów - 2014

  • Drukuj
 W sobotę 13.09.2014 roku, odbył się Zjazd absolwentów rocznika matury 1964.
 

„Wdzięczność jest pamięcią serca…”

ZŁOTA MATURA 1964-2014.

To był wyjątkowy Zjazd. Wyjątkowy z racji Jubileuszu, oryginalnego zaproszenia, niezwykłych gości, specjalnych prezentów. Wyjątkowy ze względu na okoliczności spotkania, bo i my bardziej doświadczeni, bardziej wrażliwi, szczególnie wdzięczni, wzruszeni i Nasz Sieradz, z ok. 880-letnią historią, odmieniony rewitalizacją,”Gościnny dla rozwoju”, z Open Hair i Wrotami Czasu w tle…

Nasze pierwsze kroki: Sieradzka Kolegiata- miejsce szczególne dla historii Sieradza i dla nas. To tu przychodziliśmy
na poranną mszę w niedzielę, a do Domu Katolickiego, tuż obok, na lekcje religii. Przy ołtarzu: Ksiądz Jerzy Bagrowicz, który w latach młodości był naszym Duchowym Przewodnikiem. Teraz – Ksiądz Profesor zw. dr hab. o bogatym dorobku naukowym i pedagogicznym w okresie 52 lat kapłaństwa, autor cennych publikacji dotyczących edukacji religijnej. Powróciły wspomnienia, refleksje… Byliśmy wzruszeni nadzwyczajną homilią, w której Ks. Profesor uhonorował Sieradz, Parafię, Naszą Szkołę, Nauczycieli i nas. Dziękowaliśmy Ks.Profesorowi za przyjazd do Sieradza wspólnie z Ks.Profesorem Lechem Królem i obdarowanie każdego Maturzysty swoją książką. To dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Dziękujemy też Ks.Prałatowi Marianowi Bronikowskiemu za refleksje i życzenia z okazji naszej uroczystości.

Podczas Eucharystii uświadomiliśmy sobie z całą mocą jak liczne jest Grono Naszych Wielkich Nieobecnych: Wychowawców i Profesorów oraz Nieżyjących Koleżanek i Kolegów. Łączyliśmy się z Nimi w modlitwie i we wspomnieniach w szkole.
Z wyjątkową wdzięcznością wspominaliśmy naszych Kochanych, Niezwykłych Wychowawców: Panią Halinę Wilczyńską, Marię Kodjaszewską, Pana Zdzisława Albińskiego, Kazimierza Januszkiewicza, Stefana Michalskiego. Złożyliśmy hołd Wszystkim Zmarłym Profesorom i Wychowawcom dziękując za dzielenie się z nami nie tylko wiedzą, umiejętnościami,
ale sercem i tym wszystkim, co składa się na osobowość człowieka…

Na tradycyjnym spotkaniu w Szkole z wielką radością powitaliśmy i uhonorowaliśmy owacją na stojąco Naszego Szkolnego Ojca w latach 1960-1964 - Pana Dyrektora Jerzego Paszkowskiego. Pan Dyrektor, jako zasłużony sieradzanin, jest dla nas wielkim autorytetem, doskonałym matematykiem, wzorem dyrektora , który - dając osobisty przykład rzetelności, odpowiedzialności - trafnie podkreślał, że efekty wychowawcze każdego nauczyciela zależą od jego własnej postawy. Kłaniamy się nisko Panu Dyrektorowi dziękując stokrotnie za przybycie na nasz Jubileusz i wręczanie pamiątkowych dyplomów.

Słowa serdecznych podziękowań skierowaliśmy także do Pana Grzegorza Pietruchy, obecnego dyrektora Liceum. Gratulowaliśmy dużego zaangażowania w kontynuowanie tradycji szkoły, w jej rozwój, współpracę z młodzieżą
oraz sukcesy Nauczycieli i Uczniów na miarę współczesnych wyzwań. A ponadto wzorowe redagowanie strony internetowej szkoły.

Ze szczególną wdzięcznością i szacunkiem zwróciliśmy się do Pani Profesor Ireny Jarzębowskiej, która jako jedyna reprezentowała Grono Pedagogiczne. Pani Profesor przez całe życie jest związana z Naszą Szkołą, jako absolwentka
i Nauczycielka. Zawsze życzliwa, opiekuńcza, cierpliwa, otwierała przed nami drzwi do świata biologii, z wielką troską przygotowywała uczniów do egzaminów i olimpiad, aby osiągali sukcesy i przysparzali laurów Szkole.

Żałowaliśmy, że nie było z nami Pani Profesor Jolanty Ruszkowskiej, Wychowawczyni klasy d.

Pana Profesora Kazimierza Wilczyńskiego, który nie mógł przybyć, a cieszy się naszym wielkim uznaniem i sympatią, odwiedziliśmy w domu. Przekazał wszystkim serdeczne pozdrowienia, za które bardzo dziękujemy!

Podczas spotkania w restauracji „Sieradzanka”, uhonorowani dyplomami, nie kryliśmy radości. Podkreślaliśmy naszą „złotą dojrzałość” , ochotę na dalsze ciekawe lata życia /zgodnie z ”Carpe diem”!/oraz na kolejne spotkanie w Sieradzu. Dziękowaliśmy Wszystkim, „Złotym Maturzystom” za udział w Jubileuszowym Zjeździe: Tym z daleka, nawet z USA ,
z odległych miast Polski i sieradzanom, współtworzącym historię Naszego Wyjątkowego Miasta. Ubolewaliśmy, że nie udało się przybyć Tym, na których tak bardzo liczyliśmy!

Specjalne podziękowania złożyliśmy naszemu wspaniałemu „Mistrzowi Pióra”- Henrykowi oraz Witkowi uwieczniającemu nas cyfrowo, a przede wszystkim Wyjątkowym, Nieocenionym Organizatorom. Chwała Wam Kochani!

Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Absolwentów naszego Liceum za ufundowanie dyplomów!    

Fotografie załączone do galerii otrzymaliśmy od Pana Pułaskiego, który był głównym fotografem na tej uroczystości.
 
Nie można odczytać zdjęć! LiveConnectClient::query SSL read: error:00000000:lib(0):func(0):reason(0), errno 104. Uzyj inny adapter HTTP do wyświetlania danych w Zaawansopwanych opcjach komponentu OneDrive.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich absolwentów, dziękujemy za miłe słowa o stronie internetowej szkoły.