Zasłużeni nauczyciele

  • Drukuj

Długoletni nauczyciele, którzy z licznego grona pedagogów najmocniej wyróżnili się w pracy i pozostali w pamięci absolwentów:

Marek Adamczyk - mgr fizyki (1971-2006)
Zdzisław Albiński - dyplomowany nauczyciel chemii (1954 - 1991)
Włodzimierz Biernacki - mgr filologii polskiej, uczy w szkole od 1979 r.
Stanisława Cieśla - mgr filologii polskiej, uczy w szkole od 1970 r.
Zenon Cybulski - mgr geografii (1974 - 1991)


Józef Florczak - mgr geografii (1968 - 1993)
Maria Gertner - mgr filologii germańskiej, uczy w szkole od 1975 r.
Daniela Górka - mgr filologii rosyjskiej (1971 - 1987)
Józefa Groszewska - dyplomowana nauczycielka języka rosyjskiego (1952 - 1971)
Kazimierz Januszkiewicz - mgr w-f (1954 - 1987)
Irena Jarzębowska (Groszewska) - mgr biologii (1957 - 1990)
Marianna Jegier - mgr filologii polskiej (1958 - 1988)
Róża Jewiarz - mgr filologii polskiej (1971 - 1984)
Stanisław Jurczak - dyplomowany nauczyciel wychowania technicznego (1967 - 1979)
Kazimierz Karolczak - mgr matematyki, uczy w szkole od 1965 r.
Maria Klinkawska - mgr historii (1946 - 1972)
Maria Kodjaszewska - dyplomowana nauczycielka biologii i geografii (1918 - 1969)
Henryka Kosecka - mgr filologii klasycznej (1972 - 1984)
Urszula Krzywik - mgr filologii germańskiej, uczy w szkole od 1976 r.
Grażyna Kucharska - mgr w-f, uczy w szkole od 1973 r.
Jolanta Kulak - mgr mikrobiologii (1971-2006)
Bożena Lebiedzińska - mgr filologii klasycznej (1984 - 1994)
Czesław Magda - mgr matematyki (1972 - 1988)
Kazimierz Maniecki - mgr filologii rosyjskiej (1978 - 1995)
Anna Marszałkowska - mgr filologii germańskiej, uczy w szkole od 1976 r.
Stefan Michalski - inż., dyplomowany nauczyciel chemii (1949 - 1983)
Janina Mrozińska - dyplomowana nauczycielka matematyki i fizyki (1950 - 1991)
Kazimiera Nowakowska - dyplomowana nauczycielka w-f (1953 - 1973)
Jan Nowakowski - mgr filologii klasycznej (1953 - 1964)
Danuta Olecka - Zemła - mgr filologii rosyjskiej (1966- )
Karol Olecki - mgr filologii klasycznej (1945 - 1991)
Jerzy Paszkowski - mgr matematyki (1949 - 1993)
Mirosław Paszkowski - mgr chemii (1983 - 1991)
Sabina Pijewska - nauczycielka wychowania technicznego (1961 - 1986)
Halina Rogala - mgr wychowania technicznego (1979-2007)
Jolanta Ruszkowska - mgr filologii polskiej (1961 - 1990)
Eugeniusz Sej - mgr wychowania muzycznego (1975 - 1986)
Danuta Skrzypińska - mgr filologii polskiej (1966-1977)
Mirosław Smarzyński - mgr w-f, uczy w szkole od 1977 r.
Teresa Stachura - Ozimek - mgr filologii rosyjskiej, uczy w szkole od 1970 r.
Jan Stachura - mgr matematyki, uczy w szkole od 1979r., dyrektor szkoły (1980-2007)
Zbigniew Starowicz - dyplomowany nauczyciel języka polskiego (1974 - 1969)
Wanda Supeł - Sej - mgr biologii, uczy w szkole od 1972 r.
Henryka Swojnogowska - mgr historii, uczy w szkole od 1974 r.
Andrzej Tomaszewicz - mgr historii (1970 - 1983)
Stanisława Ucińska - Piaszczyk - mgr historii, uczy w szkole od 1982 r.
Barbara Walczak - mgr filologii polskiej (1979 - 1995)
Kazimierz Wilczyński - mgr fizyki (1954 - 1992)
Joanna Wójciak - mgr matematyki (1986 - 1997)
Wojciech Zienterski - dyplomowany nauczyciel historii (1956 - 1988)