Projekt POWER „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” zakończony

  • Drukuj

Niespełna 2 lata trwała realizacja projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego, na który szkoła pozyskała dofinansowanie w wysokości 110 282,32 PLN.

Projekt miał na celu:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli;

- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego;

-poprawę innowacyjności i jakości nauczania;

- wzrost świadomości międzykulturowej nauczycieli i uczniów.

Projekt koordynowała p. Agnieszka Jadwiszczak.

W ramach projektu 9 nauczycieli naszego liceum wyjechało na 2-tygodniowe kursy do Wielkiej Brytanii: 5 nauczycieli uczestniczyło w kursach języka angielskiego w Londynie, 1 osoba w kursie w Brighton, 1 osoba w Cambridge oraz 2 nauczycielki w kursie metodycznym w Londynie. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wyjazdów:

Kurs językowy w Brighton: https://issuu.com/jowitakrolikowska/docs/brihton_regent

Kurs językowy w Londynie

Kurs językowy w Cambridge

Kurs metodyczny w Londynie: https://prezi.com/view/ucgk6fYYPJSR9bdJSviC/

Ponadto, w ramach projektu nauczyciele szkolili się także na platformie eTwinning poznając narzędzia cyfrowe, np. prezentację Prezi, Kahoot, kody QR, Padlet, Quizlet, Learningapps i wiele innych. Poznane narzędzia są obecnie wykorzystywane w pracy dydaktycznej oraz różnych projektach edukacyjnych, np. w projekcie „Healthy Town” programu Erasmus+ czy w projekcie eTwinning „Love is Life”.

Projekt POWER „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” pozwolił zorganizować szereg imprez, np. dla uczniów naszej szkoły 24 października 2017r. przygotowano „British Festival” oraz „Dzień Europy” w dn. 10 maja 2018r. Z kolei 23 kwietnia 2018r. odbyły się „III Międzyszkolne Potyczki dla Uczniów Szkół Podstawowych – British Day”. Natomiast 13 kwietnia 2018r. zorganizowano konferencję upowszechniającą rezultaty projektu, na którą zaproszono władze Powiatu Sieradzkiego oraz dyrektorów i nauczycieli szkól podstawowych z naszego regionu.

Uczestnicy projektu bardzo wysoko ocenili zrealizowany projekt. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety ewaluacyjnej.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07