I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz, tel. 43827-14-25

GodłoPowiat
Dzisiaj jest: 29 Września 2023    |    Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Rafał

EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY

2 marca 2020 roku na holu szkolnym odbyły się warsztaty dla młodzieży o Unii Europejskiej przygotowane przez Europejski Uniwersytet Latający i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Mieliśmy przyjemność gościć byłego ambasadora Polski przy UE, głównego
negocjatora członkostwa Polski w Unii, wiceministra spraw zagranicznych,
dyrektora generalnego ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej – Pana Jana Truszczyńskiego.

Więcej

Czytaj więcej: EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY

Rozpoczynamy zdalne nauczanie.

Rok szkolny 2020/2021

Obecnie szkoła pracuje w trybie stacjonarnym.

W razie konieczności p0rzejścia na pracę w trybie zdalnym utworzone sa aktualne konta nauczycieli, uczniów i ich rodziców na platformie Officew 365.

Jesteśmy przygotowani..

 


Rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli o logowanie się na platformie edukacyjnej portal.lojagiellonczyk.pl

Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice!

W piątek 20.03.2020 r. ukazało się rozporządzenie MEN, które nakłada na szkoły realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trosce o jakość kształcenia naszych uczniów wdrożyliśmy w szkole pakiet Office 365, który umożliwia bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem i prowadzenie lekcji on-line a zarazem monitorowanie przepracowanych efektywnie zajęć. W związku z powyższym apeluję do wszystkich, aby zalogowali się na Office 365 i poznali możliwości platformy, szczególnie przestrzeni TEAMS. Uczniowie oczywiście będą mieli pomoc ze strony nauczycieli i administratorów.

Wszelkie uwagi i prośby proszę przesyłać na dziennik elektroniczny

lub na platformie Office 365 na adresy:

p. o. dyrektora szkoły Jowita Królikowska:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
administratorzy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   oraz   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co zatem się zmienia od 25 marca 2020 roku w naszej szkole?

1. Od najbliższej środy zaczynamy prowadzić lekcje zgodnie z planem zajęć, który obowiązywał przed ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Nauczanie na odległość jest obowiązkiem.
2. Z uczniami komunikujemy się za pomocą Office 365 lub dziennika elektronicznego. Lekcje prowadzimy on-line z wykorzystaniem przestrzeni Teams.
3. W związku z nauczaniem na odległość będą stworzone nowe dokumenty wewnątrzszkolne.
4. Jeśli Ktoś z różnych względów nie będzie prowadził lekcji on-line z aplikacją Teams, jest zobowiązany przesyłać materiały uczniom przez dziennik elektroniczny w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. Taki nauczyciel musi również określić czas i formę konsultacji dla ucznia i rodzica. 
5.  W czasie realizacji zajęć musimy również zadbać o higienę pracy. 
10. Materiały przesyłamy tylko przez Office 365 lub dziennik elektroniczny. O sposobie będą uczniowie powiadamiani. 


Zachęcam wszystkich, by w razie problemów, wzajemniesobie pomagać i się wspierać. 
Bądźmy cierpliwi i wyrozumiali. Ten czas jest trudny dla nas wszystkich. Rozmawiajmy, podsuwajmy pomysły. Negatywne emocje nie sprzyjają konstruktywnym rozwiązaniom.

Ważne:
1. Z platformą można łączyć się za pomocą telefonu, warunek - musi być uruchomiony Internet. Komputer nie jest wymagany.
2. Podczas wideokonferencji nie musicie mieć włączonych kamerek. Ważne, żebyśmy się nawzajem słyszeli i mogli komunikować.
3. Zgłaszajcie problemy na bieżąco.
4. Uczniów, którzy mają nauczanie indywidualne i tych którzy mają oceny niedostateczne prosimy szczególnie o kontakt na platformie Office 365.


Z wyrazami szacunku
Jowita Królikowska
p.o. dyrektor

Nauka na odległość w usłudze Office 365: wskazówki dla rodziców i opiekunów


 

Koronawirus - aktualne informacje MEN

 

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej
- kliknij aby dowiedzieć się więcej

 Od 12 do 24 maja br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.


 Nauczyciele naszej szkoły będą w stałym kontakcie z uczniami. Zaoferują wsparcie młodzieży i przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu.


Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.Więcej informacji dotyczących koronawirusa znajduje się na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.


Uwaga Absolwenci Jagiellończyka!

Już niedługo, bo 6 czerwca 2020 r. odbędzie się Zjazd Absolwentów wszystkich roczników.
Liczymy na spotkanie tych, którzy mają lat 20, jeszcze 20, ciągle 20 lat.

Więcej informacji już wkrótce.

Stowarzyszenie Absolwentów

Sukces Katarzyny Mikołajczyk w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej

 Uczennica naszej szkoły, Katarzyna Mikołajczyk, została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej! Katarzyna zajęła 12. miejsce w kraju i otrzymała tytuł LAUREATA OLIMPIADY. Celem Olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

Serdecznie gratulujemy naszej specjalistce od mitologicznych bogów i herosów.

 • KatarzynaMikolajczyk

        

Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Licznik odwiedzin

Dzisiaj40
Wczoraj151
W ciągu tygodnia488
Razem1328206

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka
Żwirki i Wigury 3, Sieradz
Tel.  (43) 827 14 25;  501 192 842

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 008.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg