Miejski Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

  • Drukuj

Urząd Miasta Sieradza informuje, iż zainteresowane osoby mogą składać wnioski o przyznanie nagród i stypendiów edukacyjnych przyznanych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do dnia 10 września 2021 r. (w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1).

Możliwość ubiegania się o tego typu wsparcie ze strony miasta dotyczy tylko osbób zamieszkałych na terenie Sieradza.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych znajdują się w:
1)    uchwale nr LI/353/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży;

2)    uchwale nr XLVII/318/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.

 

Informacje zamieszczone w oparciu o stronę: www.sieradz.eu