Harmonogram wejść na egzaminy -2021

  • Drukuj

Harmonogram wejść na teren szkoły w czasie trwania egzaminów maturalnych

Proszę o bardzo uważne zapoznanie się z kolejnymi punktami harmonogramu!

I. Podczas egzaminów na poziomie podstawowym w dn. 4, 5, 6 maja 2021r.( j. polski, matematyka, język angielski) oraz egzaminie na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego w dn. 7 maja 2021r.

Każda z klas wchodzi na teren szkoły w 2 oddzielnych grupach wg następującego podziału:

O godzinie 8:25 - 1 grupa uczniów, to ci którzy mają numery w dzienniku od nr 1 – 15 danej klasy.

O godzinie 8:35 - 2 grupa uczniów, to ci, którzy mają numery w dzienniku od nr 16 do ostatniego w danej klasie oraz wszyscy absolwenci z poprzednich lat.

Ma to miejsce za pomocą następujących wejść do szkoły:

Klasa Numer/nazwa wejścia do szkoły Miejsce na pozostawienie swoich rzeczy Uwagi
3A Wejście główne od strony ul. Żwirki i Wigury (nr 1) sala 120  
3B Wejście schodami od strony dziedzińca (nr 3) szafki uczniowskie w boksie schody przy pokoju naucz.
3C Wejście od strony dziedzińca (nr 2) sala nr 10 wejście prowadzące bezpośrednio do szatni
3D Wejście do sali gimnastycznej od strony boiska (nr 5) sala gimnastyczna  
3E Wejście do sali gimnastycznej od strony ul. Żwirki i Wigury (nr 6) sala gimnastyczna  
absolwenci Wejście do sali gimnastycznej od strony ul. Żwirki i Wigury (nr 6) sala gimnastyczna  

 

II. Podczas egzaminów na poziomie rozszerzonym z :


 języka polskiego (10.05.2021r.) ,

matematyki (11.05.2021r.),

biologii (12.05.2021r.),

geografii (13.05.2021r.),

chemii (14.05.2021r.),

fizyki (18.05.2021r.)

Uczniowie wchodzą na teren szkoły w 2 grupach wg następującego podziału:

O godz. 8:25 - 1 grupa uczniów, którzy mają nazwiska zaczynające się na litery od „A” do „L”

O godz. 8:35 - 2 grupa uczniów, którzy mają nazwiska zaczynające się na litery od „Ł” do „Z”

Ma to miejsce za pomocą następujących wejść do szkoły:

Grupa Numer/nazwa wejścia do szkoły Miejsce na pozostawienie swoich rzeczy Uwagi
Grupa 1 Wejście główne od strony ul. Żwirki i Wigury (nr 1) szafki uczniowskie w boksie  
Grupa 2 Wejście od strony dziedzińca (nr 2) sala nr 10 Wejście prowadzące bezpośrednio do szatni

 

Uwaga! Absolwenci z wcześniejszych lat zostawiają rzeczy w sali nr 10 bez względu na wejście którym wchodzą.

 III. W czasie pozostałych egzaminów (nie wymienionych wyżej) przystępujący do nich wchodzą do szkoły jedynie wejściem głównym, zaś rzeczy pozostawiają w swoich szafkach lub w przypadku absolwentów z lat ubiegłych w sali nr 10. 

W przypadku egzaminu odbywającego się w godzinach popołudniowych uczniowie przychodzą o godz. 13.35