I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz, tel. 43827-14-25

GodłoPowiat
Dzisiaj jest: 7 Czerwca 2023    |    Imieniny obchodzą: Jarosław, Robert, Wiesław

Procedury sanitarne - 2021

Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
w roku szkolnym 2020/2021r. w czasie trwania pandemii wirusa SARS CoV-2

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Piszący egzamin, nauczyciel, obserwator oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły za wyjątkiem sytuacji w których dziecko wymaga pomocy np. przy przemieszczaniu się.
 5. Przy wejściu do szkoły i później przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce (zaleca się także używanie rękawiczek jednorazowych).
 6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłączniepiszący egzamin maturalny; osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. nauczyciele nadzorujący, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu; inni pracownicy szkoły w tym odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę pomieszczeń itp.; pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 7. Sale egzaminacyjne należy przewietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, następnie mniej więcej w połowie trwania egzaminu (czas wietrzenia należy dostosować do warunków pogodowych ).
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia oraz spożywania posiłków za wyjątkiem osób, które zdają jednego dnia dwa egzaminy, wtedy mogą spożyć przyniesiony przez siebie posiłek w czasie przerwy między egzaminami.
 10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zachowują dystans 1,5m.
 11. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej.

§ 2

Wejście na teren szkoły i egzamin

 1. Uczniowie stawiają się na egzamin o godzinie podanej w ustalonym wcześniej harmonogramie i wchodzą wyznaczonym dla siebie wejściem.
 2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (min. 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (należy bezwzględnie używać do tego celu maseczek). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających
 5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 6. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.
 7. Nauczyciele uczestniczący w przeprowadzeniu egzaminu podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany egzamin, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 8. W trakcie egzaminu maturalnego uczniowie nie mogą przebywać w sali podczas przerwy między poszczególnymi sesjami danego dnia ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, itp.
 10. Bezpośrednio przed egzaminem, w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie swojej sali egzaminacyjnej. Toaleta będzie na bieżąco dezynfekowana.
 11. Uczniowie, którzy przynieśli na egzamin swoje rzeczy osobiste - kurtkę, plecak itp. pozostawiają je w wyznaczonych do tego miejscach o których zostali wcześniej poinformowani.
 12. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5metrowy odstęp w każdym kierunku.
 13. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, cyrkla, kalkulatora, itp . Nie wolno pożyczać przyborów od innych uczniów. W szczególnych przypadkach szkoła zapewni przybory, które zostaną wcześniej poddane dezynfekcji.
 14. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, tablic, zbiorów z wzorami z których może korzystać więcej niż jedna osoba należy każdorazowo koniecznie zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem korzystania z danej pomocy.
 15. Na czas trwania egzaminu maturalnego uczniowie będą korzystali z szafek odzieżowych w szatni szkolnej oraz z wyznaczonych tymczasowych miejsc w których będą mogli pozostawić odzież.
 16. Nadzorujący szatnie i tymczasowe miejsca do przechowywania odzieży są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką oraz stosowania rękawic jednorazowych.
 17. Uczniowie zostaną podzieleni (zgodnie z opracowanym harmonogramem) w taki sposób, by zminimalizować ich kontakt bezpośredni z innymi osobami.
 18. Nadzorujący szatnie i tymczasowe miejsca do pozostawienia odzieży będą czuwać nad zachowaniem ograniczonej liczby jednocześnie korzystających i dystansu pomiędzy uczniami

§ 3

Zasady postępowania po egzaminie

 1. Uczeń po zakończonym egzaminie powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa
  i dystans od innych uczniów (co najmniej 1,5 metrowa odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa) i po odebraniu rzeczy osobistych niezwłocznie opuścić szkołę wejściem, którym wchodził przed egzaminem, nie poruszając się poza wyznaczonym terenem.
 2. Zabrania się tworzenia zgromadzeń w szkole i przed szkołą (przed i po egzaminie). Ewentualnym wrażeniami po egzaminie uczniowie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i unikają spotkań w grupach.

§ 4

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Jeżeli uczeń będzie przejawiał niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem to będzie miał niezwłocznie przerwany egzamin maturalny i zostanie odizolowany od innych osób do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem odległości min. 2 m. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy powiadomić zespół ratownictwa medycznego. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego uczeń taki powinien on udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 2. Miejscem wyznaczonym do odizolowania osoby podejrzanej zakażeniem jest oznaczona izolatka.
 3. Salę, w której przebywał zdający, personel szkoły natychmiast wietrzy się i dezynfekuje.

§ 5

Dezynfekcja i utrzymanie porządku

 1. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
 2. Toalety należy dezynfekować na bieżąco – po każdym skorzystaniu przez zdających lub nauczyciela nadzorującego.
 3. Dezynfekować również należy:
 4. przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin;
 5. odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu próbnego z języka nowożytnego;
 6. w przypadku egzaminu z informatyki, dezynfekcji podlegają także myszy, klawiatury i blaty stanowisk przy których siedzieli zdający.

 

        

Zaloguj Zarejestruj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Licznik odwiedzin

Dzisiaj1
Wczoraj18
W ciągu tygodnia40
Razem1315673

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka
Żwirki i Wigury 3, Sieradz
Tel.  (43) 827 14 25;  501 192 842

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 008.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg