#ProgramSKS

  • Drukuj

Nasza szkoła trzeci rok bierze udział w programie Szkolny Klub Sportowy W tym roku zajęcia sportowe są prowadzone przez nauczycieli wf : Romana Firlita i Dariusza Iwankiewicza. Tematyka obejmuje zajęcia z piłki siatkowej, koszykowej,lekkiej atletyki i fitness. Odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godzinach 15 - 17 na sali i siłowni w naszej szkole oraz na obiektach MOSiR
 Cele Programu SKS to:
a) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i
młodzież;
b) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym
profilaktyka nadwagi i otyłości;
c) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
d) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży;
e) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej
aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
f) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i
młodzieży;
g) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury
przyszkolnej;
h) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
i) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.